Asociația ANAIS, înființată în  2011, are ca scop promovarea egalității de gen, respectarea și apărarea drepturilor femeilor, copiilor și tinerilor, activând în vederea sprijinirii victimelor violenței domestice atât prin dezvoltarea de servicii, cât și prin implicarea la nivel de politici publice în domeniu, acționând pentru modificarea legislației și pentru identificarea unor instrumente legislative adecvate nevoilor victimelor.  În România, ANAIS face parte din „Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor”, colaborând la nivel local și național cu instituții publice și cu organizații neguvernamentale care luptă pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor. ANAIS este  membru al rețelei europene WAVE – Women Against Violence Europe și s-a implicat și în derularea unor proiecte și programe alături de alte organizații internaționale.

ANAIS organizează diferite ateliere și activități menite să răspundă nevoilor cu care se confruntă femeile și fetele ucrainene din zona București/Ilfov, încurajând totodată crearea unui spațiu informal și sigur în care acestea să interacționeze și să se familiarizeze cu noul context în care se regăsesc, să se simtă în siguranță, înțelese și ajutate. De asemenea, oferă consiliere psihologică pentru victimele violenței domestice, consiliere psihologică de grup, precum și sprijin si informare socială, trimitere către servicii specializate și asistență în diferite situații.