Înființată în 2021, Asociația Club Sportiv Olimpic Snagov s-a axat pe programe de terapie prin artă și sport, având proiecte prin care atât copiii cât și părinții să își poată exprima emoțiile prin artă și mișcare.

Asociația Club Sportiv Olimpic Snagov s-a axat pe creșterea rezilienței, consilierea și suportul psihologic oferit refugiaților ucraineni, având programe de terapie prin sport, terapie prin artă și derulând diverse activități în aer liber.