Înființată în 2012, Create Yourself este o organizaţie independentă, non-guvernamentală și non-profit din România care militează pentru accesul liber şi egal la educaţie de calitate, indiferent de gen, religie, etnie sau clasă socială. Create Yourself sprijină educațional și social copiii și tinerii ce provin din medii vulnerabile și se află  în situații de risc, derulând campanii pentru prevenirea abandonului școlar și oferind programe de meditaţii şcolare, ateliere creative și de tip DVI (deprinderi de viață independentă), consiliere vocațională și mentorat în carieră pentru copii și tineri.

Create Yourself a sprijinit refugiații ucraineni cu suport legal, psihologic și informații privind încălcarea drepturilor omului, sprijinind și integrarea celor în căutare de adăpost. Au oferit refugiaților și  kituri de igienă personală, alimente, cartele SIM, etc.