Asociația Carusel a apărut în 2011 cu scopul de a oferi,  din nevoia de solidaritate, servicii sociale și medicale oamenilor aflați în situații de vulnerabilitate extremă. Formată din activiști și profesioniști în domeniul reducerii riscurilor, Carusel are a intervenit cu sprijin imediat și pe termen lung pentru beneficiari ca oamenii fără adăpost, consumatorii de droguri, persoanele care practică sexul comercial, persoanele aflate în sărăcie extremă sau la risc de excluziune socială, cei care trăiesc cu HIV, TBC sau cu alte boli infecțioase, victime ale abuzurilor, cei care nu au buletin sau nu beneficiază de asistență medicală și mulți alții.

Asociația Carusel coordonează un centru de refugiați în București unde oferă hrană, produse de igienă, consiliere psihologică și medicală, dar asigură și diferite activități educative pentru tineri. Echipa de la Carusel se asigură de conștientizarea pericolelor traficului de persoane și organizează sesiuni de consiliere de grup sau individuale, sau sesiuni de informare despre drepturile refugiaților în România.