“Centrul de Drept al Femeilor” este o organizație neguvernamentală înființată în 2009 de un grup de juriste din Republica Moldova, organizație care pledează pentru egalitate de șanse dintre femei și bărbați și contribuie la prevenirea și combaterea violenței în familie și a violenței de gen împotriva femeilor. Misiunea organizației mai cuprinde și combaterea violenței pe bază de gen prin sensibilizarea opiniei publice, consolidarea capacităţilor actorilor în domeniu, oferirea serviciilor holistice de asistenţă şi protecţie a femeilor, cercetare și analiză, monitorizare a legislaţiei şi alinierea acesteia la standarde internaţionale.

După izbucnirea războiului din Ucraina, CDF a început implementarea în Republica Moldova, cu finanțarea CARE, prin Fundația SERA România, CARE Franța și FONPC a proiectului ,Emergency response for Ukraine crisis”. În cadrul acestuia, cinci biblioteci din diferite regiuni ale Republicii Moldova (Soroca, Hânceşti, Anenii Noi, Criuleni, Ialoveni, Căușeni, Şoldăneşti şi Ştefan Vodă) și-au deschis ușile către persoanele refugiate din Ucraina, copii, femei și bărbați, pentru a le oferi un spațiu sigur și prietenos în care să aibă acces la informații utile și servicii necesare: sprijin juridic, umanitar, dar și psihologic, suport în domeniul respectării drepturilor omului, precum și al prevenirii și combaterii traficului de ființe umane.