ECLER

Centrul European pentru Educație și Cercetare Juridică – ECLER – este o  asociație non-profit ce promovează drepturile omului și statul de drept prin activități de cercetare, educație, training, advocacy și organizare comunitară. Programele și proiectele derulate de ECLER acoperă zone ca eradicarea traficului de persoane și migranți în Europa inclusiv prin formarea unor specialiști în acest domeniu, etica în afaceri, securitatea cibernetică, dezvoltarea personală, statul de drept și anticorupția, leadership și organizare comunitară.

ECLER a implementat cu finanțarea CARE, prin Fundația SERA România, CARE Franța și FONPC, proiectul ProUCare, în cadrul căruia au fost organizate, în mai multe județe din țară,  sesiuni de conștientizare a riscurilor violenței sexuale și a traficului de persoane atât în rândul refugiaților cât și al reprezentanților societății civile, sesiuni de instruire privind organizarea comunitară împotriva violenței sexuale și a traficului de persoane, sesiuni de instruire privind detectarea și raportarea potențialelor cazuri de violență sexuală și trafic de persoane în rândul refugiaților organizate pentru reprezentanți ai societății civile, profesioniști care lucrează cu refugiați și reprezentanți ai DGASPC.