Fundatia PARADA este o organizație română neguvernamentală, apolitică, nonprofit  înființată în 1996. Încă de atunci, scopul fundației a fost sprijinirea copiilor, tinerilor și familiilor fără adăpost, prin intermediul unor servicii integrate de asistență socială, educativ-formative și de integrare socio-profesională, în acord cu Convenția Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului.

Parada a organizat un centru de tranzit la Isaccea, unde face educație non-formală și activități de agrement pentru copiii ucraineni.