Star of Hope România Fundaţia Star of Hope Romania este o organizaţie neguvernamentală înfiinţată în 1998, a cărei misiune este să îmbunătățească calitatea vieții copiilor copiilor cu dizabilități și a copiilor provenind din medii defavorizate. Implicată activ  în schimbări și îmbunătăţiri ale legislaţiei privind protecţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, monitorizarea respectării drepturilor copiilor și organizarea de cursuri de instruire, perfecţionare pentru părinţi și profesionişti,  Star of Hope Romania a deschis și 13 centre pentru copii – 6 centrede terapie recuperatorie și 7 centre de zi tip afterschool în mai multe localități din țară și din Republica Moldova.

Echipele Fundației Star of Hope lucrează atât în vama Siret, unde asigură accesul la hrană și la suport logistic și psihologic pentru refugiați și coordonează și un adăpost în Suceava, unde oferă  servicii sociale și cazare pe termen mediu sau lung, acoperind nevoile alimentare și de produse de igienă personală ale refugiaților.