Asociația Keystone Human Services International Moldova (Keystone Moldova) a fost fondată în anul 2004 de către organizația Keystone Human Services International din SUA și este axată pe incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și grupurilor vulnerabile.  Ca obiective,  Keystone Moldova și-a propus să contribuie la:  îmbunătățirea cadrului normativ-legal al sistemului de protecție socială a grupurilor vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilități; reforma sistemului de îngrijire și asistență socială a persoanelor cu dizabilități prin promovarea dezinstituționalizării lor și incluziunii în familii și servicii comunitare; reducerea sărăciei familiilor aflate în dificultate, inclusiv a persoanelor cu dizabilități, prin promovarea și susținerea incluziunii lor în câmpul muncii; capacitarea persoanelor cu dizabilități în vederea implicării lor mai active în viața politică și socială a Republicii Moldova. De asemenea, Keystone susține dezvoltarea serviciilor comunitare de suport și îngrijire pentru persoanele cu dizabilități și alte grupuri aflate în dificultate și incluziunea persoanelor aflate în dificultate, inclusiv a acelor cu dizabilități în serviciile comunitare de bază, inclusiv în instituțiile educaționale, de sănătate, sociale și încurajează schimbarea atitudinilor și comportamentelor populației față de persoanele aflate în dificultate, inclusiv cele cu dizabilități, în vederea promovării unui mediu incluziv și a oportunităților egale de dezvoltare pentru fiecare persoană din comunitate indiferent de naționalitate, limbă, dizabilitate, sex, vârstă etc.

Keystone a demarat în septembrie 2022 implementarea proiectului  „Open Arms, Open Hearts, Emergency response to Ukraine crisis” , cu finanțarea CARE, prin Fundația SERA România, CARE Franța și FONPC, oferind suport imediat persoanelor refugiate din Ucraina conform necesităților acestora și acordarea de sprijin familiilor care găzduiesc refugiați din trei raioane: Căuşeni, Criuleni şi municipiul Bălţi, în funcție de necesitățile acestora (pachete cu produse de igienă și alimente, medicamente, haine, electrocasnice, materiale pentru încălzire, articole de uz casnic). Alături de Keystone, alte trei organizații din Moldova s-au alăturat proiectului CARE FOR UKRAINE: Uniunea pentru Echitate și Sănătate, Asociația Obștească Servicii Sociale Durabile și Asociația Obștească Raza încrederii, acoperind împreună zonele de Nord, Centru și Sud ale Moldovei.