Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria” (RCTV Memoria) este o organizație națională necomercială. RCTV Memoria are o abordare holistică și multidisciplinară a reabilitării torturii din aprilie 2000. O echipă multidisciplinară oferă servicii beneficiarilor printr-un model cuprinzător de reabilitare și vindecare a traumei, program care include: îngrijire medicală, consiliere psihologică, psihoterapie, servicii psihosociale și sprijin pentru reintegrare, servicii juridice. O activitate esențială este documentarea adecvată a tuturor cazurilor, pentru accesul la justiție și despăgubiri, conform „Manualului privind investigarea și documentarea eficientă a torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante” (Protocolul de la Istanbul) și cu Ghidul practic privind documentare a violenței de gen, elaborată în principal pe baza experienței RCTV Memoria, Promo-LEX (autori) și a altor ONG-uri.

În cadrul proiectului, „Programele de asistență umanitară și reabilitare pentru victimele violenței de gen și refugiații ucraineni”, RCTV Memoria oferă asistență umanitară esențială refugiaților ucraineni vulnerabili din Moldova – în primul rând femeilor cu copii, supraviețuitorilor torturii, relelor tratamente și altor forme de violență, precum și persoanelor cu boli grave și cronice. De asemenea, sprijină refugiații ucraineni cu servicii de asistență medicală și tratament medical, trimiteri externe pentru consultații medicale suplimentare și servicii sociale.