Societatea pentru Copii și Părinți Timișoara este o organizație neguvernamentală înființată în 1996, având misiunea de creștere a calității vieții copilului, femeii și familiei, precum și prevenirea traficului de ființe umane, a abuzului sau abandonului copiilor și stoparea violenței domestice. Educația preșcolară pentru copii din familii defavorizate, protecția și creșterea rezilienței tinerilor aparținând grupurilor vulnerabile, promovarea drepturilor copiilor, educație școlară pentru copii vulnerabili în fața abandonului școlar, prevenirea și intervenția în cazul femeilor vulnerabile, cursuri de formare adresate specialiștilor sunt principalele programe și servicii derulate de SCOP.

SCOP Timișoara a înființat un centru multifuncțional axat pe servicii de sprijin integrat pentru  refugiații ucraineni: consiliere psihologică și vocațională, asistență juridică. Centrul funcționează și ca afterschool pentru copii, fiind un spațiu sigur de socializare unde sunt desfășurate diverse activități recreaționale și educative. De asemenea, au o echipă mobilă care ajută refugiații aflați în tranzit.